Disclaimer

Algemeen

De eenmanszaak IBIZI (ingeschreven onder nummer 65484584 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), hierna te noemen: “IBIZI”, verleent u hierbij toegang tot ibizi.nl (hierna: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door IBIZI en/of derden zijn aangeleverd. IBIZI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar Website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door IBIZI.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IBIZI.

Alle inhoud van de Website, en in het bijzonder alle prijzen op de Website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden,  documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij IBIZI en/of haar licentiegevers.

Op alle foto's van IBIZI zijn auteursrechten van toepassing. Voor het gebruik van onze foto's moet dus toestemming gevraagd worden. Wie zonder toestemming een foto gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website getoond worden vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Bij gebruik van onze foto's zult u een boete ontvangen van 739,-